Naš tim

Upoznajte tim koji stoji iza Tjedna financijske pismenosti

Dajana Barbić

Izvanredna profesorica na Katedri za financije, Ekonomski fakultet Zagreb

Andrea Lučić

Izvanredna profesorica na Katedri za marketing, Ekonomski fakultet Zagreb


Boris Sruk

Predavač na Veleučilištu RRiF  i vlasnik Famax d.o.o.